org@dvies is partner van sociale organisaties die werken aan vrijheid en gelijkheid in onze samenleving. Wij geloven in de kracht van mensen samen en zien sociale organisaties als een middel om mensen te verenigen en verandering te brengen.

Aan hen bieden wij hulp bij de praktische uitwerking van de organisatie ter ondersteuning van hun doel. Dit door de link te leggen naar hun missie en visie, door het bestaande te consolideren en nieuwe zaken aan te reiken zonder het doel van de organisatie in gedrang te brengen, maar dit enkel te versterken.

Onze oplossingen bevinden zijn op 3 pijlers:

  • we zorgen voor een beschermde en gebruiksvriendelijke ICT-infrastructuur (informatie- en communicatietechnologie): we plannen, leveren en implementeren hardware en met de hand gekozen software-oplossingen vb. bescherming van de privacy en de implementatie van AVG, … ;
  • op financieel vlak zorgen wij dat jullie financiën ten dienste van de organisatie zijn, als middel voor beleidsontwikkeling, voor meer transparantie, participatie en gedeelde verantwoordelijkheid binnen de organisatie, voor een duurzame ontwikkeling en een financiële autonomie;
  • en de ontwikkeling van een organisatiecultuur en medewerkersbeleid die geleid worden door samenwerking en participatie. De slagwoorden hierin zijn verbindende communicatie en vrouwelijk leiderschap.

We passen daarbij het KISS-principe toe: keep it simple, stupid! Wij scheppen kaders voor jullie organisatie en doen dat allemaal aan zeer democratische prijzen. We zijn een unieke partner die vanuit onze eigen praktische ervaring op drie domeinen ondersteuning biedt.

Wij ondersteunen sociale organisaties in de optimale benutting van de kansen en technische mogelijkheden om hun opdracht uit te voeren en te blijven focussen op de essentie. We streven daarbij naar eigenaarschap voor de organisatie.