Het werk van org@dvies vertrekt vanuit de waarden omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat zegt dat alle mensen vrij en gelijk geboren worden en begiftigd zijn met verstand en geweten. Van daaruit vinden wij de waarden soevereiniteit en autonomie, vrijheid en onafhankelijkheid, en gelijkheid van groot belang.

De technologische ontwikkeling betekent voor de mens veel vrijheid maar is er eveneens een bedreiging voor. Het is een paradox, als mens vandaag hebben we aan de ene kant oneindig veel mogelijkheden door de digitale evolutie, waarmee we met de wereld kunnen communiceren en onze interesses, onze manier van leven en onze identiteit op verschillende manieren online kunnen delen en vormgeven. Tegelijkertijd bevatten deze oneindige mogelijkheden ook oneindige bedreigingen. Bovendien wordt deze vrijheid door velen gezien als een dwang om te kiezen voor een bepaalde eenheid vb. facebook, instagram of twitter; en zijn wij daarom onvrij vrij. Het is onze opdracht om ervoor te zorgen dat deze beiden hand in hand kunnen blijven gaan. Wij dromen van een wereld waarin we vrij zijn in onze keuzes, in ons handelen en in het beheren van onze privésfeer en eigendom.

Wij ijveren voor meer gelijkheid en zien daarbij reële samenwerking en echte participatie zowel als emancipatie en empowerment als belangrijke tools. In een snelle en veranderende wereld streven wij naar meer duurzaamheid op alle vlakken.