Patrick

Patrick Nell

De kracht van mensen samen is meer dan twee decennia het stokpaard van Patrick. Door zijn algehele loopbaan stond participatie en het stimuleren van een grotere betrokkenheid van mensen centraal. De zoektocht hoe organisaties, door de inzet en de grote gedragenheid van medewerkers maximaal, te doen groeien en ontwikkelen, vormt als het ware zijn persoonlijke missie. Als personeelsverantwoordelijke in verschillende organisaties ontwikkelde Patrick een grote VTO-deskundigheid, een hands on mentaliteit en veel people skills.

Als penningmeester, financieel verantwoordelijke en bestuurder van verschillende vzw’s en bedrijven had Patrick steeds een bijzondere interesse in mensen en hun streven naar welvaart (van Dale: toestand van voorspoed, van volle behoeftebevrediging) alsook in de economische wetenschap (Webster: het vakgebied dat betrekking heeft op de productie, verdeling en consumptie van rijkdom) . Zijn passie is de vraag: hoe onze schaarse middelen aan tijd en geld zo goed mogelijk beheren?

ICT-oplossingen op maat waren voor Patrick steeds een drijfveer vanuit persoonlijke interesse. Als ‘poweruser’ was hij één van de eersten die streefde het internet, mail en ‘handhelds’ te gebruiken om taken en opdrachten sneller, beter en nauwkeuriger te kunnen uitvoeren. Reeds in 2003 ontwikkelde hij zijn eerste website en sinds 2005 begeleidt Patrick verschillende organisaties bij de overstap van MS Windows naar Ubuntu Linux en verzorgt hij de opleiding en ondersteuning van de medewerkers hierin. 

onze missie

Het werk van org@dvies vertrekt vanuit de waarden omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat zegt dat alle mensen vrij en gelijk geboren worden en begiftigd zijn met verstand en geweten. Van daaruit vinden wij de waarden soevereiniteit en autonomie, vrijheid en onafhankelijkheid, en gelijkheid van groot belang.

De technologische ontwikkeling betekent voor de mens veel vrijheid maar is er eveneens een bedreiging voor. Het is een paradox, als mens vandaag hebben we aan de ene kant oneindig veel mogelijkheden door de digitale evolutie, waarmee we met de wereld kunnen communiceren en onze interesses, onze manier van leven en onze identiteit op verschillende manieren online kunnen delen en vormgeven. Tegelijkertijd bevatten deze oneindige mogelijkheden ook oneindige bedreigingen. Bovendien wordt deze vrijheid door velen gezien als een dwang om te kiezen voor een bepaalde eenheid vb. facebook, instagram of twitter; en zijn wij daarom onvrij vrij. Het is onze opdracht om ervoor te zorgen dat deze beiden hand in hand kunnen blijven gaan. Wij dromen van een wereld waarin we vrij zijn in onze keuzes, in ons handelen en in het beheren van onze privésfeer en eigendom.

Wij ijveren voor meer gelijkheid en zien daarbij reële samenwerking en echte participatie zowel als emancipatie en empowerment als belangrijke tools. In een snelle en veranderende wereld streven wij naar meer duurzaamheid op alle vlakken.