voor de uitdagingen van morgen

Welkom bij Org@dvies.

Wij machtigen jullie voor een organisatiecultuur dat gekenmerkt wordt door samenwerking en participatie. We reiken middelen aan en stomen jullie organisatie klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Een modern medewerkersbeleid is kenmerkend voor:

gedeelde waarden tussen medewerkers en organisatie die leiden tot meer inzet en succes

een grotere betrokkenheid van medewerkers die meedenken en meebeslissen

een betere balans tussen werk en privé, een sterkere ontplooiing van medewerkers

gelukkigere, meer productieve en meer loyale medewerkers

De arbeidsmarkt staat voor een kantelpunt. Tegen 2025 zal meer dan 70% van het wereldwijde personeelsbestand bestaan uit mensen die behoren tot de cohorten van de Millennials (Generatie Y) en Gen Z. Mensen met brede ervaring en uiteenlopende interesses waarvan de ruime vaardigheden stoelen op praktische ervaring in plaats van formele onderwijsroutes. Maar ook medewerkers die meer voorrang geven aan hun eigen persoonlijke behoeften dan die van een werkgever en die op zoek zijn naar een flexibele werkcultuur.

Elke organisatie, die de competenties, vaardigheden en ervaringen van deze generaties medewerkers wil nuttigen, moet volgende vragen beantwoorden:

  1. Hoe de brede (praktische) ervaring en de vele interesses ruimte geven?
  2. Hoe een omgeving creëren waarin mensen zich gewaardeerd, onafhankelijk en onderdeel van een team voelen? En waarin ze zich ten volle kunnen ontwikkelen?
  3. Hoe medewerkers houden die als ‘digital natives’ gewend zijn aan de onmiddellijke beschikbaarheid en die als gevolg soms een gebrek aan geduld en compassie hebben voor inefficiënte of slechte service?

Org@dvies geeft jullie de nodige tools en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van een medewerkbeleid voor jullie organisatie, ongeacht de voorkennis.

Onze begeleiding helpt jullie op weg.

De uitdaging in één zin luidt: hoe deze werknemers aantrekken, betrekken en uiteindelijk behouden?

De sluitende oplossingen die wij bieden

  1. We coachen jullie bij het uitwerken van een medewerkersbeleid voor het gehele traject van werkkrachten. We ondersteunen jullie bij het opzetten van een geïntegreerd personeelsbeleid of bij elk onderdeel ervan afzonderlijk, in functie van jullie noden.
  2. Tot onze expertise behoren: de aanwerving, het onthaal, het VTO-traject (Vorming, Training, Opleiding), de omkadering en de ontwikkelingscyclus maar ook het competentiebeheer.
  3. We voorzien de nodige vorming rond de verschillende aandachtspunten en de waarde van een medewerkersbeleid en helpen deze concreet te maken in een beleid op maat van de organisatie.
  4. We zorgen voor de training en de implementatie van dit beleid en verzorgen de essentiële opleiding voor leidinggevenden.
  5. We begeleiden leidinggevenden projectmatig (vb. bij de voorbereiding van functioneringsgesprekken) een voorzien supervisie.

Jullie soevereiniteit, autonomie en onafhankelijkheid zijn belangrijk voor ons. Volgens onze motto, het KISS-principe, zorgen we ervoor dat jullie snel en zelfstandig verder kunnen met het nieuwe medewerkersbeleid.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek!

We werken volgens het KISS-principe: keep it simple, als unieke partner die op alle drie domeinen ondersteuning biedt. Wij scheppen kaders voor jullie organisatie aan zeer competitieve prijzen.

licentie