samenwerken en ontwikkelen

Org@dvies geeft jullie de controle over jullie (financiële) middelen, de samenwerking en de ontwikkeling van jullie organisatie.

Een transparante omgang met de middelen houdt veel kansen in:

Gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie

De bewuste en kostenefficiënte inzet van schaarse middelen

Duurzame ontwikkeling

De meeste boekhouders doen vandaag veel meer dan het beheren van jullie boekhouding. Ze stellen jaarrekeningen en financiële plannen op, helpen met de belastingen en geven adviezen. Hun diensten bevatten naast ‘accountancy’ meestal ook advisering, coaching en begeleiding. Maar meestal beperken boekhouders zich op het aspect ‘compliance’ (het naleven van regels) en daarna op het ondersteunen van een goed draaiende financiële afdeling. In de praktijk van organisaties en bedrijven stellen zich veelal andere uitdagingen:

  1. Hoe de financiële documenten gebruiken als instrument voor de ontwikkeling van de organisatie (planning en evaluatie)?
  2. Hoe bij de uitwerking en implementatie van het financiële beleid de verschillende stakeholders van de organisatie betrekken? én
  3. Hoe maximaal profiteren van de voordelen van participatie (grotere betrokkenheid van mensen die kunnen meedenken en meebeslissen, meer inzet voor en een grotere gedragenheid van het beleid)?

Org@dvies staat jullie appropriatie van de financiën voor een duurzame ontwikkeling en meer autonomie bij.

Onze begeleiding helpt jullie op weg.

Hoewel het concept eenvoudig is, weten we dat aspecten van veilig samenwerken en het delen van kennis complex kunnen lijken.

De sluitende oplossingen die wij bieden

  1. We begeleiden jullie bij het vertalen van het wettelijke boekhoudstelsel naar de meest gepaste begrotingsstructuur voor jullie organisatie. Financiën worden zo een middel van planning, evaluatie en beleidsontwikkeling zonder te domineren.
  2. We voorzien vorming met bijzondere aandacht voor transparantie en participatie en adviseren bij de implementatie van gedeelde verantwoordelijkheid. Beleidsmaatregelen worden zo transparant, duidelijk en begrijpbaar.
  3. We zorgen voor het trainen en begeleiden van de implementatie van de bijhorende processen en participatie van de verschillende stakeholders.

De bewuste omgang met schaarse middelen aan tijd en geld, een duurzame lange termijnplanning en meer onafhankelijkheid voor jullie organisatie zijn belangrijk voor ons. Bovendien ijveren we voor meer transparantie, participatie en gedeelde verantwoordelijkheid.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek!

We werken volgens het KISS-principe: keep it simple, als unieke partner die op alle drie domeinen ondersteuning biedt. Wij scheppen kaders voor jullie organisatie aan zeer competitieve prijzen.

licentie