Een organisatiecultuur

voor de uitdagingen van morgen

Welkom bij Org@dvies.

Wij machtigen jullie voor een organisatiecultuur dat gekenmerkt wordt door samenwerking en participatie. We reiken middelen aan en stomen jullie organisatie klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Een modern medewerkersbeleid is kenmerkend voor:

gedeelde waarden tussen medewerkers en organisatie die leiden tot meer inzet en succes

een grotere betrokkenheid van medewerkers die meedenken en meebeslissen

een betere balans tussen werk en privé, een sterkere ontplooiing van medewerkers

gelukkigere, meer productieve en meer loyale medewerkers

De arbeidsmarkt staat voor een kantelpunt. Tegen 2025 zal meer dan 70% van het wereldwijde personeelsbestand bestaan uit mensen die behoren tot de cohorten van de Millennials (Generatie Y) en Gen Z. Mensen met brede ervaring en uiteenlopende interesses waarvan de ruime vaardigheden stoelen op praktische ervaring in plaats van formele onderwijsroutes. Maar ook medewerkers die meer voorrang geven aan hun eigen persoonlijke behoeften dan die van een werkgever en die op zoek zijn naar een flexibele werkcultuur.

Lees meer: Een organisatiecultuur

Financiën controleren

samenwerken en ontwikkelen

Org@dvies geeft jullie de controle over jullie (financiële) middelen, de samenwerking en de ontwikkeling van jullie organisatie.

Een transparante omgang met de middelen houdt veel kansen in:

Gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie

De bewuste en kostenefficiënte inzet van schaarse middelen

Duurzame ontwikkeling

De meeste boekhouders doen vandaag veel meer dan het beheren van jullie boekhouding. Ze stellen jaarrekeningen en financiële plannen op, helpen met de belastingen en geven adviezen. Hun diensten bevatten naast ‘accountancy’ meestal ook advisering, coaching en begeleiding. Maar meestal beperken boekhouders zich op het aspect ‘compliance’ (het naleven van regels) en daarna op het ondersteunen van een goed draaiende financiële afdeling. In de praktijk van organisaties en bedrijven stellen zich veelal andere uitdagingen:

Lees meer: Financiën controleren

Veilig samenwerken

ICT-mogelijkheden veilig gebruiken

Org@dvies geeft jullie de macht om uw bestanden te structureren, op te slaan en te delen binnen jullie organisatie.

Een centrale structuur in jullie bestanden heeft veel voordelen:

Kennisdeling bevorderen in de organisatie

Tijd sparen, tijdsverlies door het zoeken van documenten of dubbel werk vermindert aanzienlijk

Opvolging dossiers voor nieuwkomers vereenvoudigen

Moderne ICT-toepassingen stellen ons in staat alles bij te houden waardoor we niets meer hoeven te verwijderen. Dit heeft als gevolg dat het aantal bestanden in organisaties en bedrijven flink gegroeid is over de laatste decennia. Dit heeft veel voordelen maar zorgt aan andere kant voor een aantal nieuwe uitdagingen.

Lees meer: Veilig samenwerken

Vrijblijvend kennismakingsgesprek!

We werken volgens het KISS-principe: keep it simple, als unieke partner die op alle drie domeinen ondersteuning biedt. Wij scheppen kaders voor jullie organisatie aan zeer competitieve prijzen.